Regulamin

 1) Informacje ogólne: 

 - właścicielem sklepu internetowego oraz stacjonarnego „Radosny Sklepik” z siedzibą w Łodzi 90-114 przy ulicy Sienkiewicza 34 zwanego dalej Sklepem jest P.P.H.U. LITERUMI Marek Woźniak z siedzibą w Zgierzu przy ul. Andrzeja 3; 

 - „Radosny Sklepik" jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na fakturze VAT lub paragonie jako sprzedawca zamówionych produktów; klient otrzymuje wraz z dostawą Produktu paragon lub fakturę, o chęci otrzymania faktury proszę poinformować w zamówieniu; 

 - Produkty to wszelkie towary i usługi, które klient może nabyć w Sklepie Internetowym www.radosnysklepik.pl ; wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty; 

- warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy; 

 - zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie; osoby które nie są pełnoletnie, a ukończyły lat 13, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów; 

 - poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia; zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celach promocyjno-reklamowych; zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania; 

2) Oferta i składanie zamówień. 

 - oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski;
 - ilość produktów oferowana przez Sklep zmienia się i podlega stałym aktualizacjom;
 - zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń;
 - warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i wysłanie go do Sklepu;
 - po złożeniu zamówienia klient jest informowany o produktach, które zamówił i otrzyma informację na e-mail gdy zamówionych produktów aktualnie nie ma na magazynie; Klient musi potwierdzić zamówienie odpowiadając na e-mail o złożonym zamówieniu. Do czasu potwierdzenia zamówienie nie będzie realizowane.
 - w przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą telefoniczną lub elektronicznie;
 - Klient jest zobowiązany do podania aktualnego telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, pod którym można potwierdzić zamówienie. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych Sklep nie otrzyma potwierdzenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 - nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane;
 - każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do 2 dni roboczych od daty jego złożenia;
 - w okresie świątecznym termin realizacji może być przedłużony do 4 dni roboczych; 

3) Dostawa i formy płatności: 

 - decyzje o formie płatności i dostawy podejmuje Klient w momencie składania zamówienia, przy czym wybierając formę płatności "płatne przelewem" rozumie się płatność przed realizacją dostawy;
 - Klient, wybierając dostawę i formę płatności w zamówieniu w końcowej części zamówienia nie może już zmieniać formy płatności (np. "płacę za zaliczeniem pocztowym"), powinien zaakceptować płatność zgodną z wcześniej wybraną formą zapłaty.
 - Jeżeli jednak Klient się pomyli ,zostanie on poinformowany o tym drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia formy płatności, do czasu wyjaśnienia zamówienie nie będzie realizowane;
 - zamówione w ramach Sklepu produkty są dostarczane na adres podany w zamówieniu;
 - formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru towaru, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę;
 - zapłata za zamówiony towar realizowana jest gotówką w chwili dostawy, lub w przypadku płatności przelewem zapłata musi nastąpić przed wysłaniem towaru do Klienta;
 - towar wysyłany jest kurierem lub poprzez Pocztę Polską; koszt przesyłki przy płatności przelewem wynosi od 10,00 zł a przy pobraniu od 12,50 zł. Gratisowa przesyłka od kwoty zamówienia 500,00 zł dla wysyłki Pocztex’em w trybie standard.
  - jeżeli towar nie zostanie opłacony w przeciągu 3 dni roboczych, bądź nie zostanie odebrany w przeciągu 3 dni roboczych zamówienie jest anulowane;

4) Gwarancja. Zwroty towarów. Odstąpienie od umowy. 

 - Sklep uwzględnia reklamacje w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do Sklepu. W przypadku uznanej reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu;
 - Po dokonaniu płatności Klient ma prawo ,w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę, sprawdzić zawartość przesyłki;
 - reklamacje składane są za pomocą poczty na adres: „Radosny Sklepik” ul. Sienkiewicza 34; 90-114 Łódź;
 - pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma na wskazane konto bankowe lub adres.
 - Klient może w ciągu 14 dni od przesłania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn; W takim przypadku należy Produkt odesłać do Sklepu w stanie nienaruszonym. 

5) Postanowienia końcowe: 

 - ceny Produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT;
 - niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem zakupów.
 - opinie i pytania dotyczące naszej pracy prosimy kierować na adres mailowy biuro@radosnysklepik.pl 
 - konto bankowe: 

P.P.H.U. Literumi Marek Woźniak

Ul. Andrzeja 3

95-100 Zgierz

42 1240 3057 1111 0010 6136 2856 Bank Pekao S.A.

 - w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .